ADHD - en skønhedsplet på hjernen?

lørdag den 18. juni 2011

Masterprojekt og eksamen

Torsdag d. 16. juni fremlagde vi masterprojektet "Ikt-faciliteret didaktisk koncept for inklusion af børn med ADHD i skolen" ved eksamen på Master i Ikt og Læring på Aalborg Universitet. Både vejleder Ulla Konnerup (Aalborg Universitet) og censor Anne Gerdes (Syddansk Universitet) fandt vores arbejde velfunderet og værdifuldt, og opfordrede os til at arbejde videre med emnet, idet projektet havde stor relevans i forhold til den aktuelle inklusionsdebat i Danmark. Så nu er vi i tænkeboksen og skal igen prioritere: Skal vi skrive en bog, skal vi udgive papers, skal vi skrive artikler til fagblade, skal vi kontakte udviklere, skal vi søge projektmidler... Senere på dagen fremlagde vi projektet for medlemmer af MIL's aftagerpanel og fandt også her stor interesse for vores arbejde. I forbindelse med eksamen havde vi indrettet et læringsrum for en klasse og illustreret, hvordan vi kunne tilgodese forskellige behov hos en elev med ADHD og skabe mulighed for inklusion og deltagelse i det faglige og sociale fællesskab i læringsrummet.
Præsentation af koncept for inklusion af børn med ADHD

Indretning med fokus på behov hos barn med ADHD

Simpel struktur i den analoge udgave - styr på opgaver

Energi er også vigtig - hjernemad til hjerne på overarbejde


Vi anvender mange forskellige it-redskaber og udtryksformer

Alt vores grej læsses ind - inklusiv kuglestol fra Protac

Fremlæggelse for interesserede medstuderende

Afprøvning af kuglestol, som omslutter og beroliger kroppen
Læringsteser øverst er grundlaget for indretning og design 

 Ingen kommentarer:

Send en kommentar