ADHD - en skønhedsplet på hjernen?

fredag den 16. september 2011

Bidrag til Lærebogsprisen 2011

En god dag for Peter.

Om inklusion af elever med ADHD i folkeskolens faglige og sociale læringsfællesskab

I forbindelse med to års studier på uddannelsen Master i ikt og læring ved Aalborg Universitet har vi arbejdet med forskellige perspektiver på hverdagsmestring og læring hos børn og unge med ADHD. Gennem interviews og fremtidsværksteder har vi været i kontakt med forældre til børn med ADHD, folkeskolelærere, støttelærere, pædagoger, speciallærere, specialkonsulenter og psykologer, som alle i høj grad efterspørger mere viden området og efterlyser en mere målrettet og sammenhængende indsats over for den kvarte million danskere, der har ADHD.
Det har inspireret os til at starte en omskrivning af vores masterspeciale fra juni 2011, så vores undersøgelser, diskussioner og anbefalinger bliver til en lærebog for lærer- og pædagogstuderende eller efteruddannelse af begge faggrupper inden for det specialpædagogiske fagområde.
Der er ikke tale om en ny vidundermetode til løsning af de udfordringer og problemer børn og unge med ADHD har. Med bogen lægger vi snarere op til et paradigmeskifte i forhold til, hvordan diagnosen ADHD anskues, hvad det vil sige at inkludere og hvad læring er.
Desuden vil bogen anvise en række konkrete værktøjer, som vil kunne hjælpe børn med ADHD i forhold til skole-, hjemme- og fritidsliv. Værktøjerne samles i et strukturelt didaktisk redskab som sættes i anvendelse i et scenarie med drengen Peter som omdrejningspunkt, således at Peter får en god dag.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar