ADHD - en skønhedsplet på hjernen?

lørdag den 16. april 2011

Opponentseminar på Århus Universitet

Torsdag d 14 april mødtes vi med de øvrige MIL studerende til opponentseminar i Århus. 
Det er altid en særlig udsøgt fornøjelse at mærke den fortættede stemning af viden og engagement hos de øvrige studerende på MIL. Vi mærker også at afslutningen på studiet nærmer sig!Vi skulle på seminaret fremlægge vores foreløbige resultater omkring inklusion af elever med ADHD sammen med 2 andre projektgrupper og efterfølgende opponere på de fremlagte specialer.I vores opponentgruppe havde vi fornøjelsen af at have PhD studerende Marianne Riis fra e-laerning lab og Dekan på det humanistiske fakultet Ålborg Universitet Lone Dirckinck-Holmfeld som kritikere/opponenter på seminaret. 


Vi fortalte bl.a. om progressionen i vores projekt og valg af metoder:
Herunder den "osmotiske model" i design-based research, vores 12 teser om læring, empiri og heuristikker fra 2010 og fund fra empirien fra 2011.  
Det hele leder til ideer om udvikling af et konceptuelt design som Hanne her viser via vores skitser.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar