ADHD - en skønhedsplet på hjernen?

mandag den 2. maj 2011

Klar til fokusgruppeundersøgelser på prototype 2

Vi er ved at lægge sidste hånd på prototype 2 af vores design af et redskab til videndeling, samarbejde og struktur for børn med ADHD og de omsorgspersoner, der omgiver dem.
I kommende uge skal vi gennemføre et fokusgruppeinterview med et lærerteam fra Søndervangskolen, og i næste uge skal designet ligeledes præsenteres og vurderes af forældre til børn med ADHD.
Fokusgruppeinterviewene bliver vores sidste trykprøvning inden specialet skrives færdigt. Herefter er vi klar til at teste de enkelte elementer i forhold til selve målgruppen - børnene, som vi af etiske årsager endnu ikke har været i dialog med.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar