ADHD - en skønhedsplet på hjernen?

mandag den 28. februar 2011

Indledende kontakter til aktører

Uge 6
Vi skriver brev til og holder møde med ledelsen på Søndervangskolen, som bakker op om projektet.
Vi retter telefonisk og skriftligt henvendelse til to naboskoler - Tungelundskolen og Skovvangskolen - for at give dem mulighed for at deltage i fremtidsværkstederne.
Skovvangskolen melder positivt tilbage og inviterer lærere og forældre.
Vi kontakter Langagerskolen ang. møde der i forhold til at indsamle empiri vedr. didaktik for målgruppen.
Vi kontakter uden held faglig leder af PPR i Favrskov Kommune

Ingen kommentarer:

Send en kommentar