ADHD - en skønhedsplet på hjernen?

mandag den 28. februar 2011

Masterspeciale skudt i gang

DPU 2.-4. februar 2011
Vi starter op på masterspecialet og holder de første møder med vores vejleder Ulla Konnerup.
Foreløbig problemformulering lyder således:

Hvordan kan undervisningen didaktiseres og ikt-medieres så inklusion, deltagelse og læring styrkes for elever med ADHD i grundskolen?
Vi vælger at fordybe os metodemæssigt i aktionsforskningsmetoder, casestudier og fremtidsværksted

Vi vælger at arbejde med Favrskov Kommune og Søndervangskolen som case, hvis vi kan finde elevgrundlag og opbakning til det der.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar