ADHD - en skønhedsplet på hjernen?

mandag den 28. februar 2011

Strukturering af specialet

Uge 8
Henrik henter 6 IPads på Aalborg Universitet og taler med Henrik Ågaard fra HANDS projektet på AAU.
Kort snak med Eva ang. litteratursøgning
Vi redigerer vores prezi over opgaven - og omstrukturerer indholdet:
Se prezi her:
http://prezi.com/ody69ibloduh/masterspeciale-2011/

Vi fordeler opgaver imellem os, som skal løses i løbet af uge 9:
 • Oprette blog og beskrive det indledende arbejde (Hanne)
 • Aftale og gennemføre møde med pædagogisk leder på Skovvangskolen (Hanne)
 • Kontakte Henrik Ågård, HANDS for yderligere litteratur (Henrik)
 • Kontakte tv2 østjylland for om muligt at skaffe yderligere deltagere til fremtidsværkstederne (Henrik)
 • Videre bibliotekssøgning samt beskrivelse af søgeprocessen (Henrik)
 • Beskrivelse af køreplan for fremtidsværksted (bilag) (Hanne)
 • Udarbejde spørgeramme for strukturet interview med speciallærere (begge)
 • Kontakte Firkløverskolen i Randers (Hanne)
 • Mail til faglig leder af PPR i Favrskov Kommune (Hanne)
 • Kontakt til Trifork ang. udvikling af apps (Hanne)
 • Kvantitativt spørgeskema (Henrik)
Mht til begyndende skrivearbejde på selve masterspecialet er følgende aftalt:

Henrik skriver indledning, problemformulering og afgrænsning efter weekendends snak
Hanne skriver begrebsafklaring mht.inklusion og adhd
Hanne skriver videnskabsteoretisk ramme og læringsteori med udgangspunkt i allerede lavet tekst
Henrik skriver ADHD afsnit med udgangspunkt i allerede lavet tekst - men med fokus på børn
Hanne skriver metodeafsnit til empiriafsnittet

Hanne skriver til Ulla og forklarer, hvad vi har gang i....

Vi skal have lavet konkrete aftaler for skypemøder i uge 9-10.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar