ADHD - en skønhedsplet på hjernen?

lørdag den 19. marts 2011

Empiri

Uge 11
Transskription og kategorisering af de to de strukturerede interviews fra Lagagerskolen, Århus og Firkløverskolen, Randers.
Det blev til 50 siders indsigtsfuldt materiale som vi sammen med materialet fra fremtidsværkstederne skal bruge i en stor syntese af vores læringsteoriske model, teori og viden om  ADHD, samt heuristikker om læring for voksne med ADHD . Heuristikker som vi bl.a. udviklede i 2010 på baggrund af semistrukturerede interviews af speciallærere og voksne kursister med ADHD.  Samtidig har vi arbejdet hårdt med at færdiggøre hele den teoretiske del af opgaven til vejledning.

Transskriptionen af de 2 videointerviews blev foretaget vha. indtalingsprogrammet Dictus.
Se også
http://www.pdc.dk/dictus/


Vi  har nu en spændende aftale i hus i uge 13 med Trifork vedrørende. næste store step i specialet: Udvikling af designs!
Trifork http://www.trifork.com er softwareleverandør og har bl.a. udmærket sig ved at  udvikle software til mobile platforme.Er der grænser for it-udviklingen?:
http://www.trifork.com/item/8068
Uge 12
Står på færdiggørelse af  delkonklusion i det første osmotiske hjul i vores projektmodel.
Vi starter derefter op med  udvælgelse af interessante artikler om ADHD/autisme og IKT fra vores litteratursøgning.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar