ADHD - en skønhedsplet på hjernen?

onsdag den 9. marts 2011

Strukturerede interviews på specialskoler.

Uge 9
Vi besøgte i går specialskolerne Firkløverskolen i Randers og Langagerskolen i Århus, som tog velvilligt imod vores besøg.

Vi udførte strukturerede interviews, der var tilrettelagt på baggrund af vores 12 teser om læring. Teorien er udviklet i vores projekt IKT og Læring, 2010. Vi videofilmede de 2 interviews, der hver varede ca. 1½ time.
Vi afprøvede læringsteserne på yderst velkvalificerede respondenter (pædagogisk konsulent, speciallærer og en skoleleder), der alle i en lang årrække har undervist elever med autisme og ADHD.
Efter interviewene er det slående, hvor "gangbar" vores læringsteori er som teoretisk model og spørgeramme, og hvor nemt den peger på kerneproblemstillingerne mht ADHD og læring.

Vi blev efterfølgende vist rundt på skolerne, hvor vi fandt inspiration til arbejdet med teknologiske løsninger.
Vores ide med en taskbar (rød, gul, grøn) på skærmen i forhold til tidsforbrug på en opgave - er her benyttet visuelt med sedler som bliver sat på computerskærmen i forhold til opgavens afslutning. (Langagerskolen)
Undervisning og aktiviteter er visualiseret i form af tegninger, billeder og ikoner.
(Langagerskolen)


                          
Billedvæg  (Firkløverskolen)


Hanne er optaget af at fastholde vores mange spændende indtryk
(Langagerskolen)

Ingen kommentarer:

Send en kommentar